ДОДАТКОВІ МОДУЛІ
 
Модуль «Реставрація»
Включає в себе документування всього процесу реставрації музейних предметів: складання реставраційних завдань, актів видачі та повернення, протоколу реставраційного ради, реставраційних паспортів
 
Модуль реєстрації результатів перевірки та опробування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Включає в себе налаштування схеми зміни ювелірних даних про предмети в результаті проведеної ювелірної експертизи. Формується акт Результатів перевірки обліку предметів зберігання та апробування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
 
Модуль «Нерухомі пам'ятники» - для музеїв-заповідників і садиб
Забезпечує створення автоматизованої інформаційної системи обліку та паспортизації нерухомих пам'яток. Формуються паспорт пам'ятки, карта опису пам'ятника, акт технічного стану пам'ятки, ведеться архів документації, пов'язаної з пам'ятником і т.п.
 
Модуль «Нова атрибуція»
Модуль «Нова атрибуція». Забезпечує документування процесу зміни атрибуції пам'ятника. Складаються: заявка на зміну атрибуції, протокол ФЗК, акт зміни облікової документації, ведеться історія змін атрибуції музейного предмета
 
Модуль «Звірка колекцій»
Модуль «Звірка колекцій» - формується звітність по книгах надходження і інвентарним книгам, складається акт звірки наявності. Працює тільки по повністю заповненим колекціям
 
Модуль «Статистика»
Підготовка форм статзвітності з виведенням результатів в MS Excel
 
Модуль «Науковий архів»
Забезпечує ведення наукового архіву музею та архіву постійного зберігання організації
 
Модуль «Бібліотека»
Забезпечує ведення каталогу бібліотеки музею, може оформлюватися акт прийому в бібліотеку
 
Експозиційно-виставковий модуль «КАМІС - відвідувач»
Експозиційно-виставковий модуль призначений для підготовки співробітниками музею мультимедійних презентацій по тимчасовим виставкам і експозиціям, які повинні функціонувати на електронному сенсорному кіоску або можуть бути записані на компакт-диск.
Докладно
 
Експозиційно-виставковий модуль «КАМІС - Інтернет»
Модуль КАМІС - Інтернет призначений для підготовки співробітниками музею Інтернет - представлень у вигляді html-сторінок по колекціях музею, його історії, тимчасовим виставкам і експозиціям, тощо, які повинні функціонувати на Web-сервері, на якому розміщений сайт музею.
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.