Новинка:

BOKАРМ «КОРЕКТОР»
Інструмент підвищення якості бази даних


Система ІРБІС є багатофункціональною системою, яка постійно розвивається, відповідаючи вимогам сучасного користувача. На першому етапі автоматизації бібліотеки приділяли основну увагу створенню баз даних електронного каталогу. Сьогодні ж стала більш актуальною задача обміну бібліографічними ресурсами між бібліотеками регіону або галузі. Враховуючи той фактор, що бази даних є не лише інструментом представлення та пошуку інформації, але й джерелом даних для процесів обліку, книговидачі, МБА тощо, зростає значення якості введеної інформації.
Для вирішення завдання  автоматизованого пошуку та усунення різноманітних помилок в логічній структурі даних в Омському державному університеті ім. Ф.М. Достоєвського створено програмне забезпечення АРМ «Коректор», який працює у середовищі ОС Windows  і є клієнтським відносно АБІС ІРБІС (для сервера ІРБІС 64 АРМ «Коректор» не відрізняється від АРМ «Каталогізатор».
АРМ допомагає виявити і виправити наступні помилки:
 • невідповідність значення поля з одним із значень довідника ІРБІС там, де це обов’язково (наприклад, при вводі цих значень вручну або при уточнені довідника в новій версії ІРБІС);
 • не заповнення обов’язкових полів;
 • помилки заповнення полів з датою;
 • перевірка на відповідність даних з авторитетним записом;
 • помилки при введені структурованих даних;
 • наявність зайвих символів в полях;
 • порушення зв’язку між записами («загублені» номери журналів, статті з журналів);
 • наявність дублетних полів, які мають бути унікальними (наприклад, дублетний штрих-код або інвентарний номер);
 • наявність порожніх або не вилучених записів;
 • помилки узгодження даних технології розрахунку книгозабезпеченості;
 • помилки узгодження даних в БД «Комплектування» з даними БД ЕК

та інші.
Код перевірок відкритий, тому адміністратор БД може здійснювати настройку програми під конкретні потреби.
АРМ «Коректор» працює в три етапи.
На першому етапі перевіряються всі записи і збирається інформація про виявлені помилки. Це тривалий процес, який відбувається без участі співробітників бібліотеки (може виконуватись у нічний час). Під час перевірки читається кожен запис і виконується код перевірки із збереженням її результатів. Кінцевий результат перевірки – спеціалізований файл з описом усіх виявлених помилок. На цьому етапі в БД не вноситься ніяких виправлень.
Другий етап роботи виконує співробітник бібліотеки – коректор. Програма надає простий інтерфейс, який дозволяє працювати не тільки з кожною виявленою помилкою індивідуально, але й з групою однотипних помилок. Коректор помічає помилки, які він згоден виправити за пропозицією АРМ та способи їх виправлення.
Третій етап – внесення намічених виправлень до БД. Цей етап також не потребує присутності бібліотекаря.
АРМ «Коректор» є водночас і потужним за своїми можливостями, і простим для користувача інструментом для підтримки коректності бази даних електронного каталогу.


Березна Тетяна

Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.