Новинка:

 
КАІСА-КРАЄЗНАВСТВО
 
Програмно-інформаційний комплекс КАІСА-Краєзнавство - програмно-інформаційний комплекс, призначений для формування повнотекстових електронних бібліотек з пошуковими можливостями баз даних.
Використовується для створення та об’єднання краєзнавчих електронних ресурсів, які мають різноманітну тематичну спрямованість.
Ядром Комплексу є єдина база даних, в якій створюються і зберігаються пов’язані між собою інформаційні об’єкти і довідники-покажчики:
 • тексти статей у форматі текстового редактора та у форматі оцифрованих повнотекстових публікацій
 • тематичний рубрикатор статей
 • іменний покажчик (персони, пов’язані з історичними подіями, організаціями, адресами…)
 • топографічний і адресний покажчик (вулиці, площі, історичні місцевості, адреси будинків і монументальних пам’ятників)
 • іконографічний покажчик (зображення та підписи до них, прив’язані до будь-яких інформаційних об’єктів бази даних, в тому числі до персон, статей і тематичних рубрик)
 • предметний покажчик (історичні події, організації, об’єкти культурної спадщини…)
 • бібліографічний покажчик з посиланнями на повнотекстові публікації
Інформаційні об’єкти можуть бути пов’язані між собою ієрархічними (в середині одного типу) та змістовними зв’язками (між об’єктами різних типів). Програмно-інформаційний комплекс КАІСА-Краєзнавство забезпечує можливість численного співвіднесення інформаційних об’єктів: одна стаття може належати до кількох тематичних рубрик, мати зв’язок із задовільною кількістю персон, зображень та бібліографічних посилань.
 ПІК КАІСА-Краєзнавство впроваджено у бібліотеках Санкт-Петербургу, Ленінградської області та Пермського краю.
 З використанням комплексу КАІСА-Краєзнавство створюються і розвиваються наступні краєзнавчі ресурси:
 
ГУК Центральна  міська публічна бібліотека ім. В.В. Маяковського (Санкт-Петербург)
 
З 2004 року ведеться и поповнюється єдина краєзнавча база даних за розділами:
 • «Городская скульптура Санкт-Петербурга на рубеже веков (XX-XXI)»
 • «Улицы и здания Петербурга на страницах периодической печати»
На основі цих розділів бази даних готується друге (доповнене та розгорнуте видання двох тематичних компакт-дисків:
 • «Городская скульптура Санкт-Петербурга на рубеже веков (XX-XXI)» 
 • «Улицы и здания Петербурга на страницах периодической печати»
ЛОГУК Ленінградська обласна універсальна наукова бібліотека («ЛОУНБ»)
 • На основі бази даних Енциклопедії «Культура Ленинградской области» створюється розділ «Малочисленные народы Ленинградской области»
 • Готується видання тематичного компакт-диску «Малочисленные народы Ленинградской области»
 • Готується розширене Інтернет-представлення Електронної Енциклопедії «Культура Ленинградской области».
ГУК Пермська державна обласна універсальна бібліотека ім. А.М. Горького
 • Створена база даних «Краеведы Пермского края».
 • База даних стане складовою частиною Електронної енциклопедії Пермського краю.
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.