Новинка:


КАІСА - СПАДЩИНА

Програмно-інформаційний комплекс КАІСА - Спадщина - Програмно-інформаційний комплекс, призначений для створення баз даних об'єктів культурної спадщини (пам'ятники архітектури, історії та археології).
ПІК КАІСА - Спадщина впроваджено в організаціях з охорони та використання пам'ятників історії і культури в дев’яти регіонах Росії: Санкт-Петербург, Ленінградська область, Пермський край, Псков і Псковська область, Республіка Удмуртія, Соловки.
 
Псковский государственный научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры (НПЦ) www.opskove.ru
Соловецкий государственный историко-архитектурный природный  музей-заповедник
Управление по охране и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры Удмуртской Республики
Департамент по охране и использованию объектов культурного наследия Ленинградской области
 
Основні функції системи КАІСА - Спадщина:
 • Створення і ведення бази даних об’єктів культурної спадщини (ОКС) будь-яких функціональних типів (архітектурні, археологічні, монументальні і історичні пам’ятники). При цьому забезпечуються:
  1. гнучкість при налагоджені структури опису інформаційних об’єктів;
  2. формування зв’язків між інформаційними об’єктами;
  3. приєднання довільних типів зображень та картографічних матеріалів до інформаційних об’єктів.
 • Ведення нормативно-довідкового апарату, який використовується при формуванні описів ОКС.
 • Підтримка багатоаспектного пошуку і вибірки інформації за комбінованими критеріями, за всіма реквізитами, що описують ОКС, включаючи контекстний пошук.
 • Підтримка автоматизованого документообігу в системі. Формування звітних документів, які забезпечуються зображеннями та картографічним матеріалом (списком пам’ятників, їх складових частин. Довідок, облікових карток, паспортів тощо).
 • Забезпечення моніторингу стану і використання пам’ятників історії і культури на території регіону.
 • Забезпечення представлення реплікації бази даних ОКС регіону в Інтернеті а на різноманітних компакт-дисках.
 • Забезпечення зв’язку бази даних ОКС з електронною картою району.
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.