Новинка:

КЛАСИФІКАЦІЙНІ БД

БАЗИ ДАНИХ ТАБЛИЦЬ ББК

Бази даних представлені в пошуковому інтерфейсі Системи автоматизації бібліотек ІРБІС.
Кожен запис баз даних містить індекс, найменування рубрики, посилання та методичні вказівки.
Пошук в базах даних може бути здійснено як за графу на повну глибину, так і за індексами окремих таблиць і за ключовими словами.
Інтерфейс забезпечений зручними засобами відбору табличних індексів і побудови індексу для видання з подальшим перенесенням його в бібліографічний запис, створену за допомогою будь-якої автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи.

БАЗА ДАНИ СЕРЕДНІХ ТАБЛИЦЬ ББК

   BBK1       База даних є електронним виданням Середніх таблиць ББК, відповідним наступним друкованим виданням зазначених таблиць - Библиотечно-библиографическая классификация: Средние таблицы. Практическое пособие / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. Вып. 1 60/63 С/Т Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки. – М.: Либерея, 2001. Вып. 2 65/68 У/Ц Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука. – М.: Либерея-Бибинформ, 2005. Вып. 3 4/5 П/Р Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки. Здравоохранение. Медицинские науки. – М.: Либерея-Бибинформ, 2007. Доп. вып.: Таблицы типовых делений общего применения. - М.: Либерея, 2003.

БАЗА ДАНИХ ТАБЛИЦЬ ББК ДЛЯ МАСОВИХ БІБЛІОТЕК

BBK2          База даних є електронним виданням таблиць ББК для масових бібліотек, відповідним друкованому виданню зазначених таблиць - Библиотечно-библиографическая классификация: Рабочие таблицы для массовых библиотек. – М.: Либерея, 1997, включая Дополнения и изменения, Вып. 1. – М.: Либерея. 2002.

БАЗА ДАНИХ ТАБЛИЦЬ ББК ДЛЯ ДИТЯЧИХ ТА ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК

BBK3
     База даних є електронним виданням таблиць ББК для дитячих та шкільних бібліотек, відповідним друкованому виданню зазначених таблиць - Библиотечно-библиографическая классификация: Таблицы для детских и школьных библиотек. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Либерея-Бибинформ, 2008.


Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.