Новинка:

КЛАСИФІКАЦІЙНІ БД
 
БАЗИ ДАНИХ ТАБЛИЦЬ УДК
 
      Бази даних представлені в пошуковому інтерфейсі Системи автоматизації бібліотек ІРБІС.
Кожен запис баз даних містить індекс, найменування рубрики, посилання та методичні вказівки. Записи скороченій версії мають представницькі розширення рубрик.
Пошук в базах даних може бути здійснено як за графу на повну глибину, так і за індексами окремих таблиць і за ключовими словами. У повній базі даних введений пошук за виключеними індексам з поданням інформації про замінюють індексах.
     Інтерфейс забезпечений зручними засобами відбору табличних індексів і побудови індексу для видання з подальшим перенесенням його в бібліографічний запис, створену за допомогою будь-якої автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи.
 
                 БАЗА ДАНИХ ПОВНИХ ТАБЛИЦБ УДК
UDK1

      База даних є повним електронним виданням таблиць УДК, відповідним повному 4-му друкованому виданню таблиць УДК - Универсальная десятичная классификация: полное четвертое изд. на рус. яз. / ВИНИТИ РАН. – М., 2001-2009, включая Изменения и дополнения, Вып. 1-5. – М., 2001-2009.

БАЗА ДАНИХ СКОРОЧЕНИХ ТАБЛИЦЬ УДК

UDK2      База даних є скороченим електронним виданням таблиць УДК, відповідним скороченому друкованому виданню таблиць УДК - Универсальная десятичная классификация. Рабочие таблицы для книжного дела. – М., 2002, актуализированному в соответствии с полными таблицами УДК, выпущенными после 2002 г.
      Таблиці є забезпечений коментарями та посиланнями скорочений варіант УДК і покликані забезпечити єдиний підхід до систематизації видань як інтелектуального продукту у видавництвах, бібліотеках і книготорговельних підприємствах і полегшити процес систематизації, що викликає труднощі в силу великого обсягу повних таблиць УДК. У порівнянні з повною версією УДК спрощені основні і допоміжні таблиці, методичний та контрольний апарат, зроблений акцент на коментарі, що розкривають зміст поділів та їх термінологічне наповнення.

 

Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.