Новинка:

 МОДУЛІ МАРК-SQL

У системі реалізовано всі типові бібліотечні процеси, включаючи технології комплектування, каталогізування, пошуку, циркуляції фонду, на основі взаємопов'язаного функціонування автоматизованих робочих місць (АРМів):


МОДУЛЬ "КОМПЛЕКТУВАННЯ"
 • Створення первинного запису на документ і оформлення замовлення на документи з можливістю використання машиночитних планів видавництв, контроль виконання замовлень;
 • Передплата періодичних видань (абонементні картки і листи замовлення) з можливістю використання передплатних машиночитних каталогів; подовження передплати;
 • Формування звітних бухгалтерських документів,
 • Багатоаспектний аналіз стану забезпеченості учбового процесу (підсистема “Книгозабезпеченість”)
 • Створення бібліографічних записів на документи, включаючи аудіо- і відеоматеріали, електронні ресурси, картографічні матеріали, ноти та т.і., а також записів на частину документу;
 • Опис періодичних видань на зведеному рівні, на рівні окремих номерів і "підшивок" з урахуванням аналітичного розпису статей;
 • Ведення інвентарного та сумарного обліку;
 • Технологія автоматичної звірки на дублетність інвентарних номерів, що виключає повторне введення до електронного каталогу;
 • Технологія індексації видань (систематизація та предметизація), що включає галузеві тезауруси, систему створення авторитетних файлів предметних рубрик;
 • Технологія копіювання даних, що виключає повторне введення при створенні аналогічних і пов'язаних бібліографічних записів;
 • Формування вихідних форм – каталожні картки, книжкові формуляри, читацькі вимоги, бібліографічні покажчики, списки та ін.

 МОДУЛЬ "АДМІНІСТРАТОР"
 • Адаптація системи до потреб користувачів;
 • Супроводження інформаційного забезпечення (розподіл дискового простору, створення системних каталогів, введення обмежень на використання ресурсів);
 • Супроводження системи безпеки (введення паролів, обмеження входу, призначення прав доступу);
 • Ведення і обробка системних журналів;
 • Збір та обробка статистичних даних про функціонування системи;
 • Визначення полів при створенні і веденні електронного каталогу;
 • Настройка полів для пошуку.

МОДУЛЬ "КАТАЛОГІЗАЦІЯ"
 • Створення та ведення електронного каталогу;
 • Наукова обробка документів (бібліографічний опис та індексування, формування багаторівневих записів),
 • Ведення інвентарного та безінвентарного обліку;
 • Формування книги сумарного обліку;
 • Формування стандартних вихідних форм (карток, книжкових формулярів, бібліографічних списків тощо);
 • Формування бюлетенів нових надходжень, бібліографічних покажчиків, списків;
 • Експорт/імпорт документів на основі MARC-форматів;
 • Підключення зовнішніх об’єктів: текстів, зображень, музичних творів.

МОДУЛЬ "ПЕРІОДИКА"
 • Створення передплатного періоду;
 • Створення бази даних періодичних видань;
 • Оформлення замовлення та облік надходжень періодичних видань;
 • Створення довідника постачальників та замовників;
 • Контроль надходжень;
 • Створення бібліографічного опису номера.

 


МОДУЛЬ "АБОНЕМЕНТ"
 • Запис та реєстрація читачів;
 • Видача та повернення документів;
 • Відстеження заборгованості;
 • Постановка в чергу, бронювання видання;
 • Формування та друк читацького квитка.

 МОДУЛЬ "ПОШУК"
 • Доступ користувачів до електронного каталогу бібліотеки;
 • Багатоаспектний пошук необхідної літератури: простий, розширений, фіксований, з використанням фільтрів, за словниками;
 • Перегляд та замовлення відібраних документів;
 • Робота з повнотекстовими ресурсами;
 • Робота з вихідними формами.

МОДУЛЬ "КНИГОЗБЕРІГАННЯ"
 • Замовлення документів у книгосховищі;
 • Друк читацьких вимог;
 • Відправка документів на «бронеполицю»;
 • Приймання документів з пунктів видачі;
 • Ведення обліку руху фонду книгосховища.

МОДУЛЬ "КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ"
 • Багатоаспектний аналіз стану книгозабезпечення навчального процесу;
 • Визначення структури навчального закладу;
 • Введення інформації про дисципліни, що вивчаються у навчальному закладі;
 • Формування списку дисциплін, що вивчаються у групі;
 • Формування списку літератури, що рекомендується для вивчення;
 • Визначення книгозабезпеченості дисципліни, групи.

 МАРК-SQL INTERNET
 • Забезпечення віддаленого доступу користувачів Інтернет до електронного каталогу та інших бібліографічних баз даних МАРК-SQL;
 • Пошук та замовлення документів у віддаленому режимі;
 • Отримання результатів пошуку у зручній для користувачів формі;
 • Електронна доставка документів.

ПРОВАЙДЕР БАЗ ДАНИХ
 • Забезпечення віддаленого доступу до електронного каталогу за протоколом Z 39.50

Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.