Новинка:

НАВЧАННЯ

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ РОБОТІ З АБІС «ІРБІС»

VideoДля полегшення засвоєння користувачами системи ІРБІС 64, Об'єднання "Матрікс" Прес" підготувала відео-уроки.
Дана версія мультимедійних уроків розроблена для навчання роботі користувачів у середовищі Ірбіс 64 на основі програми  "uvSoftium Support"
 • Ч1 "Пошук" й "Каталогізатор".
 • Ч2 "Комплектування"
Ч1 "Пошук" і "Каталогізатор"
Розділ «Пошук» містить у собі 15 прикладів різних видів пошуку:
 1. по одному заданому елементу (Автор), містить у собі 15 прикладів
 2. по одному заданому елементу (Ключове слово) із застосуванням усікання й додаткового обмеження,
 3. по декількох елементах одного виду (ключові слова) із застосуванням логіки й усікання,
 4. по  елементах різних видів із застосуванням для пошуку виконаних запитів,
 5. уточнення виконаного запиту із застосуванням додаткового обмеження,
 6. по «Тематичному рубрикатору»,
 7. комплексний пошук,
 8. послідовний пошук із застосуванням режиму «Наявність/Відсутність»,
 9. послідовний пошук із застосуванням режиму «Містить»,
 10. послідовний пошук із застосуванням режиму «Більше/Менше»,
 11. пошук по зв'язку,
 12. пошук періодичних видань,
 13. пошук по зв'язку для періодичних видань (Журнал - Номера),
 14. пошук по зв'язку для періодичних видань (Номер журналу - Статті),
 15. пошук «зв'язних документів»  для періодичних видань (Журнал - Номер журналу-статті) без застосування кнопки «Пошук по зв'язку».
Переваги використання мультимедійних уроків для навчання молодіжної читацької аудиторії очевидні. Школярі й студенти мають можливість самостійно в ігровій формі (без участі бібліотекаря) опанувати навичками пошуку в електронному каталозі бібліотеки.
Розділ «Каталогізатор» призначений для набуття або закріплення навичок роботи зі створення записів в електронних базах даних. Він  містить у собі покрокові уроки заповнення основних полів при описі різних видів документів:
 1. видання з одним індивідуальним автором,
 2. видання під колективом авторів,
 3. видання із двома або трьома індивідуальними авторами,
 4. видання під назвою (більше 3-х авторів),
 5. збірник творів одного автора без загальної назви,
 6. збірник творів декількох авторів без загальної назви,
 7. триваюче видання або том багатотомника,
 8. періодичне видання в цілому;
 9. дисертація й автореферат,
 10. патент, авторське посвідчення й ін. НТД під номером,
 11. патентів, авторських посвідчень й ін. НТД за назвою,
 12. звукозаписів, (аудіо)  документів,
 13. основного документа на електронному носії (CD-ROM, дискета, комп'ютерний файл),
 14. Стандартів.
Шість уроків розділу присвячена реєстрації періодичних видань і створенню аналітичних описів із застосуванням різних методів вводу. У розділі передбачено й два уроки по реєстрації читачів.
Ч2 "Комплектування"
     1. Введення даних про Бібліотеку - користувача
     2. Введення даних про видавництво, розповсюджуючу або книготоргівельну організацію
     3. Введення даних - Каталог підписки
     4. Введення відомостей про адресатів підписки
     5. Введення нового запису «БО видання» для першого замовлення періодичних видань
     6. Продовження періоду передплати з застосуванням індивідуальної обробки
     7. Продовження періоду передплати з використанням групової обробки
     8. Передплата з використанням каталогу POST
Замовлення
     9. Реквізити попереднього замовлення
   10. Новий запис - БО Замовлення
   11. Новий запис - Сумарне замовлення
   12. Замовлення з використанням каталогів і планів видавництв
   13. Замовлення. докомплектування
   14. Введення відомостей про виконання попереднього замовлення - коректування документа організації
Надходження
   15. Нова запису КСУ надходжень
   16. Новий запис надходження партії книг, облік якої проводиться більш ніж по одному акту ІУ
   17. Введення книг раніше замовлених
   18. Введення відомостей про отримання томів багатотомників, раніше замовлених
   19. Введення книг надійшли без замовлення
   20. Передача записів книг в БД каталогу
Вибуття
   21. Вибуття «Майстер вибуття»
   22. Вибуття та передача
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.