Новинка:

 
 КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗОВАНА МУЗЕЙНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА "КАМІС"
 
kamis
КАМІС – сучасна музейна інформаційна система, що забезпечує рішення широкого кола музейних задач: облік та зберігання, каталогізація, підготовка виставок та експозицій, створення інформаційних систем для відвідувачів.
 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КАМІС:

 • Ведеться облік прийому, видачі та руху музейних предметів, оформляється вся облікова документация;
 • Ведуться книги: надходження, тимчасового зберігання, інвентарні;
 • Проводиться звіряння музейних колекцій;
 • Створюється база даних музейних колекцій, що містить текст та зображення (картотеки творів, авторів, виставок, літератури; термінологічні та тематичні тезауруси);
 • Забезпечується швидкий пошук і відбір даних за різними атрибутами та їх поєднаннями;
 • Готуються інвентарні картки, наукові паспорти, різні види списків та каталогів;
 • Готуються електронні інтерактивні публікації у форматі HTML;
 • Формуються зведені музейні бази даних з доступом через Інтернет, пов’язані з Інтернет-каталогами;
 • Створюються інтерактивні мультимедійні системи для відвідувачів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ системи

 • Абсолютно гнучка система (легко настроювати);
 • Адаптується до музеїв будь-яких профілів та розмірів;
 • Створює зручну для кожного конкретного музею технологію автоматизованого документообігу;
 • Описує предмети різних фондів, формуючи картку з необхідним набором атрибутів;
 • Забезпечує збереження будь-якої структурованої інформації про особи, організації, історичні події, пам’ятники архітектури і т.п.;
 • Дозволяє проектувати форму списків, карток, каталогів, документів;
 • Містить механізм створення різноманітних схем доступу до даних, індивідуальних для кожного співробітника музею або групи співробітників.

ПРОГРАММА ПРИЗНАЧЕНА

 • Співробітникам відділу обліку, які отримують можливість не лише автоматизувати процес підготовки документів (що оформлюються згідно з інструкцією з обліку та зберігання) але й модернізувати всю технологію облікових операцій.
 • Хоронителям, що можуть замінити усі паперові картотеки однією комп’ютерною, швидко здійснювати пошук інформації про предмети, друкувати необхідні документи.
 • Науковим співробітникам при розробці класифікаторів для опису експонатів, для вводу до системи відомостей про події та персоналії, вивчення колекцій тощо.
 • Експозиціонерам, які зможуть добирати необхідні їм для формування виставок та експозицій предмети, не проводячи довгі години у фондосховищах.
 • Реставраторам при оформлені протоколів реставраційних рад та актів внутрішньомузейної передачі, дані з яких потрапляють до реставраційних паспортів.
 • Співробітникам архітектурних відділів при оформленні документів, пов’язаних з нерухомими пам’ятниками, що знаходяться на балансі музею, а також для ведення журналу подій.
 • Відвідувачам музею, які знайомляться з його колекцією за допомогою сучасних засобів, не обмежених експозиційними площами.
 • Користувачам Інтернет, що матимуть змогу віддаленого доступу до інформації про колекції через бази даних як окремих музеїв, так і цілих регіонів, що виставлені у відкритому доступі, а також через Інтернет-каталоги, створені співробітниками музеїв.
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.